This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Digitalt möte mellan ambassadör Mario Cospito och Andreas Norlén, Sveriges Riksdags talman.

Date:

05/28/2020


Digitalt möte mellan ambassadör Mario Cospito och Andreas Norlén, Sveriges Riksdags talman.

stemma

 

Under förmiddagen höll ambassadör Mario Cospito ett långt och givande möte via länk med Sveriges Rikdags talman, Andreas Norlén.
Mötet blev tillfället för ett samtal kring den rådande Covid-19 pandemin, som drabbat hårt både den italienska och den svenska befolkningen. Förhoppningar hystes om att de insjuknade snart återhämtar sig.
Vidare diskuterades samarbetsmöjligheter mellan respektive ländernas parlament och det uttrycktes en önskan att återuppta planeringen av tidigare inställda besök, såsom italienska senatens utrikeskommitténs ordförandes besök som skulle ha ägt rum i våras. Mötet avslutades med ett nyttigt åsiktsutbyte om vikten av EUs roll i en snabb ekonomisk återhämtning och behovet av en ökad integration i den inre marknaden i syfte att, på medellång och lång sikt, minska de alltför stora ojämlikheter mellan medlemstater och inom de enskilda EU-länder. Sverige och Italien kommer att spela en avgörande roll för att uppnå denna framtida europeiska vision inom ramen av deras utmärkta bilaterala relationer, instämde både ambassadören och talmannen.

norln 1


538