This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

PRESSMEDDELANDE FRÅN ITALIENS AMBASSADÖR I SVERIGE MARIO COSPITO

Date:

10/06/2020


PRESSMEDDELANDE FRÅN ITALIENS AMBASSADÖR I SVERIGE MARIO COSPITO

 

stemma

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN ITALIENS AMBASSADÖR I SVERIGE MARIO COSPITO

Vi har idag tagit del av ett uttalande av statsepidemiologen Anders Tegnell i en intervju till Dagens Nyheter, enligt följande:

Är det en andra virusvåg vi ser i Stockholm nu?
– Nej, att kalla det en andra våg är att ta i alldeles för mycket. Men det är ett tecken på det vi har sett under några veckor nu att det ökar. En andra våg implicerar något större, att det går över hela landet, som i Italien och Spanien.

Ovanstående riskerar att förmedla till läsarna en felaktig bild av det epidemiologiska läget i Italien, med risk för en försämring av de ekonomiska och sociala relationer mellan våra länder.

Jag anser därför att vi behöver klargöra, för noggrannhetens skull, följande:

1. Enligt Stockholmsbaserade ECDCs rapportering, har smittspridningen i Italien de senaste 14 dagarna drabbat 45 personer per 100.000 invånare, medan motsvarande siffra i Sverige har varit 57,6, i Spanien 319,3 och bland andra exempel 311 i Tjeckien och 246 i Frankrike;

2. Enligt samma myndighet, har dödsfallen de senaste dagarna varit 0,45 per 100.000 invånare i Italien, 3,4 i Spanien, 1,4 i Frankrike och 0,21 i Sverige;

3. Italien har inte i nuläget restriktioner som skiljer sig markant från Sveriges (med undantag för användandet av munskydd i förebyggande syfte) medan, och jag tillägger dessvärre, i andra länder har ytterligare restriktioner införts de senaste timmarna.

I syfte att återge en mer direkt inblick i det epidemiologiska läget i Europa, bifogar vi en karta som publicerats av ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea).

Jag vill understryka att sjukhusen i Italien upplever inte idag ett ökat tryck till följd av den nya smittspridningen (de flesta smittade tillbringar sin karantän hemma) och att både regeringen och hälsomyndigheterna är i beredskap att agera med nya åtgärder ifall det epidemiologiska läget skulle förvärras.

Jag tar tillfället i akt för att uttrycka på nytt min djupaste sorg för alla dödsfall och lidandet som denna pandemi har orsakat i Italien, Sverige, Europa och alla delar av världen.

Jag önskar att alla vetenskapliga insatser, med Italien och Sverige i främsta linjen, visar sig vara framgångsrika både när det gäller framtagning av nya effektiva behandlingar som i forskningen kring vaccinet mot Covid-19.

 

w38 39 covid subnational last 2week


557