This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

MEDDELANDE FRÅN AMBASSADÖREN MARIO COSPITO SOM AVSLUTAR SIN MANDATPERIOD I SVERIGE

Date:

01/07/2021


MEDDELANDE FRÅN AMBASSADÖREN MARIO COSPITO SOM AVSLUTAR SIN MANDATPERIOD I SVERIGE

Kära landsmaninnor och landsmän, kära svenska vänner,

Mitt mandat som Italiens Ambassadör i Sverige har upphört. Innan jag avgår skulle jag, tillsammans med min fru Franca, vilja skicka en hälsning och tacka er.

Det har varit fyra intensiva, krävande och oförglömliga år för både Franca och mig själv. Vi har fått äran att lära känna ett land vi alltid beundrat och har fördjupat samarbetet mellan Italien och Sverige i flera frågor. Båda nationerna är medlemmar i det gemensamma ”Europeiska huset”, där en tradition av stolta kopplingar till mänsklighetens immateriella värden samt ett intensivt utbyte av kunskap, inklusive våra kulturella och sociala traditioner, går att hämta. Under mina uppdrag runtom i Sverige fick jag möjligheten att själv uppleva den positiva inställningen som svenskarna har gentemot Italien. Detta framgick särskilt tydligt i de kulturella och vetenskapliga samarbetena, vilket är ett uttryck för en tillgivenhet som härstammar från och utvecklats sedan den första ankomsten av bosättare från Italien under 1700-talet och upprätthålls idag av er, kära landsmän och landsmaninnor. Denna tillgivenhet ger sig uttryck i de relationer som skapas medmänniskor emellan, där ansvaret för att upprätthålla detta nu faller på den yngre generationen. Jag uppmanar er att visa uppskattning för detta värdefulla arv och fortsätta bidra till utvecklingen av det moderna Sverige, något som också uppskattas av svenskarna.

Under President Sergio Mattarellas statsbesök i november 2018, så uttryckte även han sin uppskattning för ert bidrag till det svenska samhället. Statsbesöket var även ett av de största ögonblicken under min mandatperiod, vilket också lämnat ett bestående intryck på de redan utmärkta bilaterala förbindelserna, vilket deltagandet från Sveriges Konung Carl XVI Gustaf, starkt bidrog till. Varför jag då också tar detta tillfälle i akt att framföra mitt personliga tack till Hans Majestät Konungen för hans tillgivenhet mot vårt land, den Italienska Republiken.

Jag har anledning att vara tacksam gentemot många, vilket jag vill framföra i detta avslutande meddelande.

Jag börjar med att tacka våra unga, som varje dag arbetar hårt inom näringslivet, med sin forskning, eller som studerar. Jag har själv haft äran att träffa många av er under mina uppdrag och under organiserade evenemang och jag kommer alltid att minnas dessa möten. Dessa smarta, viljestarka och nyfikna individer med sin "hänsynslöshet" (för att citera Steve Jobs) i sin ambition för att förbättra vår värld. Jag uppmanar er att aldrig sluta följa era drömmar och, även om ni är en del av den europeiska generationen, inte att förlora era rötter utan snarare att stärka dem, dag efter dag.

En känd svensk sa: ”Fråga en man vem han är och han kommer att berätta vad han heter och vad hans yrke är”. Arbete är av stor vikt, särskilt i dessa tider, för att ge varje individ ett syfte och mening, vilket är varför jag tackar er, alla våra entreprenörer, alla er som skapar arbetstillfällen och alla er som bidrar till välfärden.

Jag vill också rikta ett stort tack till kyrkans medarbetare, alla er som jobbar inom olika hjälp och frivilligorganisationer, föreningar, och alla er som bidrar till att lindra andras lidande eller bistå i andras behov.

Tack till kulturoperatörerna och lärarna i italienska språk och kultur som outtröttligt samt med kärlek och passion arbetar med vårt språk och kulturarv i Sveriges alla hörn. Under 2021 kommer 700-årsjubileet för Dante Alighieris dödsdag att firas med ett antal evenemang runt om i Sverige för att hedra ”den högsta poeten”.

Tack till de olika partnerna i det italienska systemet i Sverige: det Italienska Kulturinstitutet, en ”Agora” av vår kultur som jag uppmanar alla att besöka för att beundra dess skönhet och uppskatta det utbud av evenemang som erbjuds; den Italienska Utrikeshandelsbyrån, vilka genom sina evenemang främjar det bästa av "Made in Italy"; den Italienska Turistbyrån, vilka alltid är redo för att förbättra vårt lands anseende; den Italienska Handelskammaren, vilka främjar ömsesidig entreprenörskunskap och initiativ som sträcker sig från Italiens alla hörn och över hela Sverige. Tillsammans utgör ni ett riktigt “Dream Team” som arbetar i full synergi inom era gemensamma värderingar och projekt.

Tack till det konsulära nätverket, både karriär och honorär. Den konsulära avdelningen, som nu drivs av den utmärkta Konsulen Mattia Mazza, har förbundit sig till att hjälpa det stora antalet besökare och förbättrar i allt högre grad sina tjänster och räknar med hjälp av honorärkonsulaten i Malmö, Karlstad, Visby, Sundsvall, Umeå och Luleå.

Slutligen tackar jag personalen på Ambassaden, inklusive medarbetarna från de olika partnerna och tjänsterna, som jag har haft nöjet att arbeta med genom åren.

Hittills har jag inte nämnt det åtagande som den in italienska ambassaden har åtagit sig under Corona-pandemin i sitt stöd av det stora antalet italienska medborgare som bor här i Sverige samt alla er som varit på besök. Likt en mors kärlek till sitt barn har vi ägnat tid och energi på varje enskild individ trots att våra medborgare, som är flera tusen till antalet, är utspridda i hela Sverige på en geografisk yta en och en halv gånger större än Italien, och varje unikt fall har vi mött med självförtroende och viljestyrka. Vi försvarade även vårt lands ära och våra läkares och hälso- och sjukvårdspersonal extraordinära arbete när det behövdes. Med ett inslag av stolthet blandat med känslor av vördnad kan jag säga att den tillgivenhet och uppskattning som ni har skickat oss är nog betalning för varje sömnlös natt och känslor av hjälplöshet över situationen. Vi kommer aldrig glömma den uppskattning och närhet som ni visade oss vid dessa tillfällen.

Nu återvänder Franca och jag till Rom, men vi är resenärer och, som sagt, världen är en bok och att inte resa innebär att du stanna på första sidan utan att läsa vidare. Tillsammans med min fru har vi träffat många människor under vår resa i Sverige och byggt relationer som kommer att hålla i framtiden. Som en italiensk tolk en gång sa: ”vi kan säga att vi levde våra dagar i Sverige, som om varje dag var den första”.

Åter igen, stort tack. Franca och jag önskar er och era nära och kära all lycka i framtiden.


564