This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Ambassadör Vinicio Matis tal inför firandet av Italiens nationaldag

Date:

06/02/2021


Ambassadör Vinicio Matis tal inför firandet av Italiens nationaldag

Kära svenska och italienska vänner,

Idag, 2 juni, firas 75-årsdagen av Republiken Italien. År 2021 har fortsatt att orsaka problem och skapa osäkerhet i våra liv, men är också ett år med viktiga årsdagar för vårt land. Den 17 mars firade vi 160-årsdagen sedan Italiens enande, ett viktigt ögonblick i vår historia tack vare Risorgimento-arvet som har förnyat värdet av vår nationella identitet, ett värde som har sina rötter i vår äldsta historia och kultur. Republikens grundande 1946 markerade ett avgörande steg i konsolideringen av landets samhörighet, genom etableringen av ett gemensamt hem betryggat av våra grundlagar, i vilka alla italienare kunde känna igen sig med fokus på de värden som frihet, fred och demokrati som vår nationalsång och vår flagga symboliserar.

Tyvärr kommer vi för andra året i rad inte att kunna fira tillsammans med Italiens ambassad vår nationaldag, på grund av de restriktioner och smittskyddsåtgärder som införts i och med covid-pandemin. Vi får därför övergå till ett digitalt firande på vår webbplats och våra sociala medier och lyssna till det tal som Republikens President Sergio Mattarella kommer att hålla för tillfället och ta del av andra videor om vårt land. Bland dessa vill jag uppmärksamma Mamelis nationalsång, i regi av Maestro Riccardo Muti med den ärofyllda ungdomsorkestern Luigi Cherubini tillsammans med Piacenzas Stadsteater-kör, inspelad på initiativ av det italienska Utrikesministeriet ( https://youtu.be/qLla7wVhuT8 ).

Jag vill dock betona att denna dag, även om den inte tillbringas fysiskt med ambassaden, utgör ett lika speciellt ögonblick. Först och främst för att den ger oss en möjlighet till eftertanke och hågkomst för de många människor som har förlorat livet, upplevt sorg och orsakats djupa sår på grund av coronaviruset, både i vårt land som i resten av världen. Men också för att uttrycka djup tacksamhet till vårdpersonalen och alla dem som har stått front-line för att kämpa mot pandemin, ofta under dramatiska förhållanden. Jag tänker också på olägenheterna för våra medborgare som under månaderna av ökad smittspridning har upplevt svårigheter i kontakten med Italien på grund av begränsningar gällande kommunikation och flygförbindelser, vilka inte har underlåtit att få återverkningar även här i Sverige.

Men detta är också en dag då vi måste se med tillförsikt på framtiden. Republikens grundande innebar trots allt en möjlighet att återskapa vårt land efter en mycket plågad och kontroversiell fas i vår historia och kan därför betraktas som en symbolisk årsdag och en startpunkt. Vi har inte varit ensamma, Europeiska unionen och dess medlemsstater har återupptäckt solidaritetsandan i syfte att hitta en gemensam och framgångsrik väg ut ur pandemin och kunnat mobilisera betydande resurser för att lägga grunden för återhämtningen av ekonomin och tillverkningsverksamheterna.

Med G20-ordförandeskapet är Italien den drivande kraften bakom internationella åtgärder för att hantera nuvarande och framtida pandemier genom ett multilateralt och globalt Covid-19 beredskap.

Vårt land är nu redo att öppna sina dörrar för internationell turism igen tack vare det europeiska covid-passet som snart kommer att vara i drift.

Tack vare smittspridningens dalande tal kan vi betrakta den närmaste framtiden med förtroendekänslor och hopp, och vi vill dela denna känsla med våra svenska vänner.

Om några dagar, den 6 juni, kommer också den svenska nationaldagen att firas, så nära inpå vår nationaldag, i en symbolisk tidsmässig närhet som markerar de djupa band av vänskap och samarbete som förenar våra två länder och som jag syftade på i den hälsning som invigde mitt uppdrag i Stockholm.

Det är därför i en anda av stor närhet till värdlandet som jag skulle vilja att ni alla tillbringar nationalrepublikens dag på det mest fridfulla sättet och inbjuder er att ta del av innehållet på ambassadens webbplats och våra YouTube-, Facebook-, Twitter- och Instagram-kanaler.


581