This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

Svarsbrev till artikel publicerad på Expressen den 13e februari 2019

Vi lägger ut brevet som Ambassadören har skrivit till ”Allt om Vin”:s chefredaktör med anledning av en artikel som publicerades nyligen där man generaliserar dåligt agerande inom vinbranschen på basis av en enda händelse av fusk i tillverkningen. En händelse som, för övrigt, har upptäckts och avslöjats av inspektionsmyndigheterna i vårt land. Brevet har inte publicerats i svensk media, såvitt vi vet, därför gör vi det.

 

letter aov

 

Svensk översättning

Artikeln ”Italienska vingårdar misstänks för att fuska med kvalitén på vinerna”, publicerad av Expressen den 13 februari, innehåller information som är missgivande och ger en omotiverat negativ bild av Italien samt landets system för produktion och marknadsföring av vin, en stolthet för Italiens nationella produktion. Det är just för att värna om denna industri i världsklass, mycket uppskattad även i Sverige, som Polisen ingripit för att motverka felaktigt handlande som ytterst få ägnar sig åt.

Man kan och bör inte ifrågasätta värdigheten, äran och professionalismen som driver italienska aktörer inom vinsektorn genom att sprida ofullständig och generisk information som ej är rättvisande för journalismens främsta uppgift, dvs återge en ärlig bild av verkligheten.

Vinsektorn i Italien består av kvinnor och män som med oklanderlig mästerlighet ger liv åt produkter av enastående värde. Därmed ber jag er att precisera innehållet i ovannämnda artikel, genom att återge vad som faktiskt har hänt samt vilka som varit inblandade i den operation som italienska Polisen genomfört. Detta främst för att era läsare ska kunna ta del av det och för att värna om den italienska vinindustrin.