This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

Italienare inte mindre flitiga – tvärtom

TT:s rapportering 2012.07.03 av ovanstående seminarium, under titeln ”Svenskar inte flitigast i Europa”, innehållande jämförelser med andra EU-nationaliteter, har snappats upp av pressen som kvickt pekat ut italienare som det folk som ”jobbar minst”, bl.a. med drastiska kommentarer såsom ”Italien i botten”. Med detta sprids uppfattningen att italienarna skulle vara lata, eftersom det påstås att de inte jobbar mer än 17 timmar i veckan, och därmed placeras i botten av ”flitighetsligan” (SvD).

Vi har kontrollerat Statistiska Centralbyråns aktuella text samt hört SCB:s utredare Krister Näsén angående jämförelsen ifråga, och har fått bekräftat att den verkliga poängen med det hela var att belysa ett komplicerat ämne som inte går att förklara på ett förenklat och bekvämt sätt.

Det är därför olyckligt att sätta ”Italien på jumboplats” (TT) endast med ledning av diagrammet ”Arbetstid – befolkningsgenomsnitt” (på sid. 20), som ju bara tar antalet faktiska arbetstimmar och delar det med antalet personer i arbetsför ålder i EU-länderna. Detta är ett förenklat mått som bara visar att länder med hög sysselsättningsgrad kan uppvisa bättre valörer.

Det ger ett skevt intryck som tyvärr straffar länder med lägre antal sysselsatta, såsom bl.a. Italien, och inte alls relaterar till det ”flitighetsmått”, som svensk storstads- och landsortspress kvickt återgett i sina notiser. Den arbetslöse anklagas för lathet, alltså jämställs offret med bödeln.

Om man tar sig tid att titta även på SCB:s övriga diagram och tabeller ser man tvärtom, under ”Genomsnittlig faktisk arbetad tid per vecka i huvudsysslan” (sid. 12), att Italien ligger tämligen bra till med 35 timmar, alltså högre än flertalet av EU-länderna. Detta styrks även av diagrammet ”Sambandet mellan arbetstid och sysselsättningsgrad” (sid. 16), där Italien, som är bland länderna med lägst sysselsättningsgrad 50% (Sveriges är 64,6%), framstår som en av de mest arbetsamma med 35 timmar faktisk arbetad tid per vecka (Sverige har 32,1). Dessa statistiska uppgifter bekräftas av italienska kvinnors och mäns arbetsvilja – med arbetsvecka på minst 35 timmar – som trots att de utgör cirka 50% av befolkningen, ser till att Italien behåller sin plats bland världens 8 största industriländer. Det är just arbetsviljan som lett till att landet har en utvandrad befolkning på uppemot 60 miljoner, varav en bråkdel återfinns i självaste Sverige dit man kommit – ofta specialrekryterats – framförallt under efterkrigstiden. Och de flesta svenskarna kan nog, direkt eller indirekt, vittna om vårt flit och fackkunskap, som bidragit till att göra Sverige till ett framgångsrikt och attraktivt land.

Angelo Persiani
Italiens ambassadör i Sverige