This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

PRESSMEDDELANDE FRÅN ITALIENS AMBASSADÖR I SVERIGE MARIO COSPITO MED ANLEDNING AV YTTERLIGARE OMTVISTLIGA PÅSTÅENDEN OM HANTERINGEN AV COVID-19 I ITALIEN.

stemma

 

Ambassaden har uppmärksammat några påståenden av Statsepidemiologen Anders Tegnell, som publicerades i tidningen Aftonbladet den 24 maj “I ett modernt rikt land som Sverige borde vi kunna skydda våra äldre, säger han (Anders Tegnell ö.a.) under intervjun. Han pekar på hur det såg ut i Kina och Italien som båda har mindre resurser än Sverige att hantera en pandemi och tycker att Sverige som samhälle borde ha klarat av pandemin bättre.”
Olyckligtvis ser Ambassaden sig tvungen att återigen bestrida de felaktiga påståenden, inte enbart med allmänna invändningar men med hänvisning till verifierade fakta och statistik från de viktigaste internationella organisationer, som Världshälsoorganisationen (WHO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).
Enligt WHO, rankas det italienska sjukvårdssystemet som nummer två i världen när det gäller effektivitet och funktionalitet, efter Frankrike. Sverige rankas som nummer 23 i samma klassificering.
Den förväntade livslängden vid födseln är 83,4 år i Italien, den längsta i världen efter Spanien, i Sverige är den förväntade livslängden 82,2 år.
Antalet sjukhusplatser per tusen invånare är 3,4 i Italien, i Sverige 2,2.
Antalet IVA-vårdplatser i Italien har varit 5.100 men under epidemin har antalet bedömts kunna öka till det dubbla. I Sverige har antalet IVA-vårdplatser varit hälften så många i förhållande till befolkningen.

Vårdutgifterna i Italien, trots svårigheterna med landets budget, uppgår till 6,5% av BNP, i linje med OECD medelsnittet (6,6%) och motsvarande 115 miliarder euro år 2019, ca. 1200 miliarder svenska kronor.
Italien har först behövt hantera COVID-19 krisen utan några som helst existerande referensramar och med bristande om inte obefintlig solidaritet från andra länder. Sjukvårdssystemet har tvingats möta en omvälvande utmaning och har hanterat situationen med stora uppoffringar, i vissa fall till och med genom att läkare och sjuksköterskor har satt sina egna liv på spel. Nu blickar landet framåt, mot den gradvisa begränsningen av epidemin: igår 26 maj registrerades 397 nya personer med smitta, 78 personer dog. På IVA-avdelningar vårdas mindre patienter idag än vid epidemins utbrott.
Det har varit mycket sorg, för mycket lidande och hela landet har sörjt. Men vi får inte glömma den ovärdeliga hängivenhet och plikttrogenhet som har kännetecknat våra läkare, sjuksköterskor och all vårdpersonal. De statliga och lokala myndigheter och hela befolkningen har enats i kampen mot pandemin. Idag som igår är vi stolta att vara italienska medborgare och ha kunnat ta tillvara på kunskap och hålla modet uppe under svåra och epokgörande tider, utan att glömma medmänskligheten.
Alla utanför Italien borde uttrycka endast beröm och solidarietet gentemot vårt land och vår befolkning. Inte minst för att vi jämfört med andra länder, däribland Sverige, på grund av ett grymt öde inte haft tiden på vår sida.