This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

NEW REGULATIONS TO ACCESS THE CONSULAR OFFICE

As part of the measures to prevent contagion from COVID-19, following the indications of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, in order to protect the health of both public and consular staff, we inform that the access of the public to the offices of the Consular Chancellery will take place only in cases of necessity and urgency and solely by appointment. While ensuring the continuity of consular services, it should also be noted that the appointments will be granted following a case-by-case evaluation, giving priority to the situation of gravity and proven urgency and emergency.

It should also be noted that, when possible, consular services will be provided through our online portals (for example, AIRE practices that can be carried out through the FAST IT).

Thank you for your understanding of the exceptional circumstances in which the Embassy operates.

For more information and clarifications, please check the updates published on the Embassy’s website and, for specific services, the section dedicated to Consular Services:

https://www.esteri.it/mae/en/servizi/serviziconsolari/

For identity cards and passports, please write to the address:

passaporti.stockholm@esteri.it

The other mailboxes for each type of service are available here:

https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/en/ambasciata/gli_uffici/

 

NYA RIKTLINJER GÄLLANDE BESÖK VID AMBASSADENS KONSULÄRA AVDELNING

Utifrån de rådande rekommendationer som har tillämpats för att förebygga smittspridningen av covid-19 och i enlighet med den italienska Utrikesministeriets direktiv, samt med hänsyn till de anställdas och besökarnas hälsoskyddsbehov, kommer Ambassadens konsulära avdelning att endast vara öppen för besökare efter tidsbokning och vid särskilda behov, tills vidare. Bedömningen av alla enskilda fall kommer att göras genom att överväga om det föreligger ett omedelbart behov och en akut situation.

Ambassaden kommer att avgöra, där så är möjligt, om ärendet kan handläggas på distans (till exempel, vid AIRE ärenden där portalen FAST IT kan användas).

Ambassaden tackar för er förståelse vid dessa exceptionella omständigheter, som drabbar även beskickningens personal.

För information och ytterligare frågor, vänligen besök Ambassadens webbsida som uppdateras kontinuerligt och där ni kan hitta detaljerad information kring specifika konsulära frågor:

https://www.esteri.it/mae/en/servizi/serviziconsolari/

För passfrågor och id-kort ansökningar, vänligen maila:

passaporti.stockholm@esteri.it

Vidare mailkontaktuppgifter finner ni här:

https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/en/ambasciata/gli_uffici/