This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

AMBASSADÖR VINICIO MATIS VÄLKOMSTTAL – WELCOME MESSAGE BY AMBASSADOR VINICIO MATI

SVENSKA

Kära svenska och italienska vänner,

Det är en ära och ett nöje att rikta mitt välkomsttal till er, här på den italienska ambassadens hemsida.
Italien och Sverige är två underbara länder, sammanlänkade av djupa vänskapsband som genom åren har ständigt förstärkts både genom viktiga möten på högsta nivå inom bilaterala relationer och inom ramen för ett partnerskap baserat på gemensamma värderingar som utvecklats i de viktigaste multilaterala sammanhangen: utifrån det gemensamma medlemskapet i Europeiska unionen och ett prioriterat engagemang inom FN och andra internationella organisationer.

Men relationen mellan Italien och Sverige har fortfarande ett utrymme för viktiga och givande samarbetsmöjligheter både på det politiska och inom det ekonomiska, vetenskapliga, sociala och kulturella området. Vi befinner oss i det som kan vara den idealiska tiden att ta vara på den möjligheten på bästa sätt och fullt ut verka i syfte att öka samarbetet, för att möta de gemensamma globala utmaningarna som vi står inför efter pandemin.

Jag närmar mig nu mitt uppdrag i detta vackra land med denna målsättning och inriktning. Vid min ankomst blev jag positivt överraskad av att se hur djuprotade den italienska närvaron är i Sverige, och att de nästan 18 000 italienska medborgare är djupt engagerade i många högkvalificerade och specialiserade sektorer, vilket utgör allt annat än en obetydlig resurs för svensk ekonomi.

Vi är stolta över detta, som vi är stolta över det starka och långvariga italiensk-svenska ekonomiska samarbetet och som vittnar av excellens inom en mångfald av tillverknings- och kommersiella sektorer, vilket framgår av den utbredda närvaron av några av de största italienska och svenska företagen i respektive länder.

Jag ser därför med tillförsikt på den ökande etableringen av svenska företag i Italien, liksom på den växande gensvar som italiensk excellens har fått i Sverige, inte bara inom de välkända sektorerna som tillverkning, mode, design, vin och livsmedelsindustrin, utan också inom högteknologi, tillämpad forskning, utveckling av ren energi och grön näring. Framtidsindustrins sektorer, inom vilka vårt land utmärker sig.

Jag hoppas därför på en ständig blomstring av de kulturella och vetenskapliga förbindelserna mellan våra två länder på många områden där vi ytterligare kan öka vår samverkan, särskilt beträffande banbrytande vetenskap, såsom nanovetenskap, neurovetenskap, cybersäkerhet, robotteknik, bioteknik. Eller vårt samarbete i flyg- och rymdsektorn, inom kulturarv, genom utbyten mellan universitet samt genom att sprida intresse för det italienska språket och den italienska kulturen.
Ambassadens hemsida kommer att hålla er ständigt uppdaterade om denna utveckling och jag hoppas att det kan bli en plats för kunskapsutbyte för både italienska och svenska medborgare samt ekonomiska, vetenskapliga och kulturella aktörer. All användbar information och stöd som krävs kommer att vara tillgänglig för att bistå er på bästa möjliga sätt, i båda länderna.

En hjärtlig hälsning till alla.

 

ENGLISH

Dear Swedish friends, dear fellow Italians,

It is an honor and a pleasure to welcome you all on the website of the Italian Embassy in Stockholm.

Italy and Sweden are two beautiful countries mutually bound by deep friendship, which has been constantly strengthened throughout the years, through important meetings at the highest level as well as in the framework of a partnership based on shared values and developed in the most important multilateral contexts.

This partnership is also based on the common EU membership and on the priority commitment in the United Nations and in other international organizations. However, the Italian-Swedish relationship still has room for important and fruitful cooperation, as well as for political, economic, scientific, social and cultural opportunities: I think that this could be the ideal time to make the most of the already existing connection and fully realize all its potential, in view of a constantly growing cooperation and in order to face the global common challenges in the post-pandemic perspective. This will be the goal and target of the mission I am about to begin in this marvellous country.

Upon my arrival, I was very pleased to learn how the Italian community is particularly rooted and visible in Sweden, representing an important asset to Swedish economy with almost 18.000 Italian nationals active in so many sectors, all highly qualified and specialized. We are proud of this, as we are proud of the strong economic partnership between Italy and Sweden, which endures in time with many excellent tops in different productive and trading sectors, as shown by the mutual presence in both countries of some of the two nations’ greatest enterprises.

I am looking forward to an ever-growing activity of Swedish enterprises in Italy, as well as to the growing appreciation for the Italian excellencies in Sweden; not only in the already well-known sectors like manufacture, fashion, design, food and wine, but also in the more recent developments that highlighted our country in important sectors for the future, like high-tech, applied research, development of clean energy and environment. I am confident in a greater impulse to the cultural and scientific sectors, in which we can increase even more our common projects, particularly towards new frontiers of science, such as nanosciences, cybersecurity, robotics, biotechnology, aerospace sector, cultural heritage and the cooperation among universities, while not forgetting the interest for the Italian language and culture.

Our website will constantly keep you updated on these developments and I hope it will be a place of knowledge and exchange for Italian citizens and all the economic, scientific and cultural operators, both Italian and Swedish, where all the useful information and the necessary support is available, in order to operate in the best possible way in both countries.