This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Italiensk-svensk försvarsdagen i Sverige (15 mars 2023)

Den 15 mars hölls den italiensk-svenska försvarsdagen i Sverige organiserad av SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen, med deltagande av ledande företrädare för den italienska försvarsindustrin, inom den institutionella ramen och de samarbetsmöjligheter som Europeiska försvarsfonden erbjuder. Evenemanget inleddes av Italiens ambassadör i Sverige, Vinicio Mati, med en mottagning på residenset kvällen innan. Ambassadören höll även i inledningsanförandet vid workshopen som hölls dagen därpå på Finlandshuset.

Bland de närvarande, som deltog i syfte att främja möjligheterna till samarbete och utbyte med strategiska partner i Sverige och i Italien, fanns företrädare för det italienska försvarets generalsekretariat, företrädare för svenska försvaret och Europeiska kommissionen samt sektorns ledande italienska och svenska företag. Från den italienska sidan deltog Leonardo, MBDA, Iveco och Fincanteri.

 

PROGRAM