This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

IDEAS – Italian Dialogues on Excellence, Arts and Science

Det italienska utrikesdepartementet lanserar den andra säsongen av webbserien IDEAS, ett projekt som skapats för att främja innovation inom de italienska produktionssektorerna, kreativa företag och ideell sektor, genom deras egna erfarenhetsberättelser inom innovation och social påverkan.

Den andra säsongen tar upp dagens framtidsutmaningar, bland annat hur man minskar den digitala klyftan, tillämpar hållbarhetsprincipen, främjar en arbetskultur i takt med tiden och producerar utan miljöpåverkan.

Innehållet finns tillgängligt på initiativets webbplats IDEAS och på italienska ambassadens sociala medier.