This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

Pressmeddelande: ambassadens vetenskapliga attaché besöker European Spallation Source (ESS)

Ambassadens vetenskapliga attaché, Dr. Augusto Marcelli, besökte European Spallation Source (ESS) i Lund förra torsdagen, där han välkomnades av ESS Science Director Dr. Giovanna Fragneto.

ESS är en viktig infrastruktur för tvärvetenskaplig forskning i Europa, eftersom den huserar ett av de största projekten för att skapa en pulsad neutronkälla. Denna förväntas användas för första gången i slutet av 2025.

I denna europeiska forskningsinfrastruktur arbetar, förutom den vetenskapliga direktören samt verksamhetschefen Dr. Carlo Bocchetta, ett trettiotal italienare inom forskningscentrets olika verksamhetsområden, och bidrar med spetskompetens till förverkligandet av detta projekt. European Spallation Source utgör en grundläggande struktur för att garantera europeisk konkurrenskraft inom materialforskning och stödjer även andra industrisektorer (läkemedel, energi, etc.). Förutom Italien, bidrar även 16 andra länder till konsortiet ESS – CERIC. Italien är en av de grundarna till projektet och bidrar, förutom med sin personal, med know-how till anläggningen samt investeringar på över 1 miljard kronor.