Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Inforrmationer om betalning

Från och med den 1 april 2019 kan betalningen av konsulära tjänster i Stockholm, utöver kontant och banköverföring, ske via Swish. Läs noggrant följande information:

1. METODER

1.1 Betalningen via Swish ska skickas till följande nummer: 123 441 09 65.

1.2 Kumulativa betalningar för fler tjänster är inte tillåtna, även om de rör samma person eller familj. Därför måste användaren vara uppmärksam på att göra en separat betalning för varje enskild handling, samt ange i meddelandefältet för varje betalning namn och efternamn av personen som handlingen gäller (ex: Mario Rossi) och vilken typ av handling betalningen avser (ex: pass).

2.
KOSTNADER

2.1 Kostnaden för varje transaktion som görs via Swish är 2 kr, helt på avsändarens bekostnad. Därför måste användaren för varje enskild betalningstransaktion som utförs via Swish betala ett belopp som motsvarar det som anges för den typ av handling i tabell ”Tabella tariffa atti consolari”, plus ett tillägg på 2 kr. För att underlätta beräkningarna anges det slutliga beloppet, om betalningen
görs via Swish, se ”Importo in SEK con swish”.

2.2 Samma tillägg (2 kr) gäller också för portoavgift vid försändelse. För denna tjänst är den slutliga avgiften som ska betalas 152 kr.

2.3 Delbetalningar: Om användaren delar upp betalningen i flera transaktioner, ska tillägget på 2 kr betalas för varje enskild transaktion, även om de avser samma handling.

3.
OFULLSTÄNDIGA BETALNINGAR

3.1 Om det exakta beloppet inte betalas fullständigt, inklusive tillägget på 2 kr per transaktion, utfärdas inte det begärda dokumentet tills det att användaren har betalat hela summan.

4. ÖVRIGA METODER FÖR BETALNING AV KONSULÄRA TJÄNSTER

4.1 Det är fortfarande möjligt att betala kontant, vilket kan göras vid konsulatet under ordinarie öppettider.

4.2 Betalningar kan också göras genom banköverföring till kontot

Account holder : Italienska Ambassaden

Account number : 14 980 061

BIC/IBAN : HANDSESS / SE86 6000 0000 0000 1498 0061

Currency : SEK

Account responsible branch : 6123 Stockholm Norrmalmstorg

Betalningar gjorda genom banköverföring omfattas av bestämmelserna i punkt 1.2 i detta dokument. Eventuella avgifter för banktransaktionen är på avsändarens bekostnad.

4.3 Det är inte tillåtet att dela upp betalningen av samma handling mellan olika betalningsalternativ (t.ex. en del kontant och resterande del via swish).

5.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Behandling av personuppgifter sker i enlighet med förordningen 2016/679. Läs informationen på Italienska ambassadens hemsida (https://ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma/it/)