Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

COMUNICATO STAMPA DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA IN SVEZIA MARIO COSPITO

In merito alle dichiarazioni fatte oggi dal Dr. Anders Tegnell secondo cui “il sistema sanitario svedese avrebbe prerogative decisamente migliori rispetto a quelle dell’Italia nel gestire la diffusione del contagio del coronavirus” l’Ambasciatore d’Italia in Svezia, Mario Cospito fa presente quanto segue.
Le strutture sanitarie pubbliche italiane impegnate nella cura dei contagiati dal coronavirus stanno lavorando con efficienza, professionalità ed assoluta abnegazione. Sono attualmente disponibili in Italia oltre 5000 posti letto in unità di terapia intensiva (UTI), mentre altre migliaia sarebbero disponibili in caso di necessità. Attualmente, solo il 10% dei contagiati necessita di cure nelle UTI impegnando meno del 6% dei posti disponibili. Nessuno ha finora contestato l’efficienza del Sistema Sanitario Nazionale italiano nell’affrontare la sfida del contagio da coronavirus. Sia il WHO, sia l’Unione Europea, anche attraverso l’Agenzia di Prevenzione delle Malattie Infettive di Stoccolma (ECDC) hanno sempre manifestato pieno apprezzamento sulle azioni svolte dall’Italia in tal senso. Non risultano casi di criticità nel fornire assistenza ai contagiati ed ai malati gravi. In Italia esiste inoltre una rete importante di ospedali e cliniche private pronti ad entrare in azione a supporto del Sistema Sanitario pubblico.
La sfida al COVID-19 non è una partita di calcio, né sugli spalti si vedono opposte tifoserie che sperano nella vittoria della propria squadra: è una sfida comune ed epocale per garantire la salute di tutti, dove il “migliore” sono le migliaia e migliaia di medici, infermieri ed operatori sanitari che in Italia stanno lavorando 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, nell’ambito di un Sistema Sanitario Nazionale, avviato nel 1968 e riformato in senso universalistico nel 1978, considerato unanimemente tra i migliori al mondo: medici e personale sanitario che in queste ore meritano rispetto ed ammirazione, in Italia ed all’estero.

Pressmeddelande – Italiens Ambassadör i Sverige, Mario Cospito

Med referens till uttalandet av Statsepidemiologen Anders Tegnell att “Vi (Sverige) har betydligt bättre förutsättningar, både att hantera den och att jobba med så att vi slipper hamna i det läget” syftande utvecklingen av smittspridningen i Norra Italien, önskar Ambassadören Mario Cospito meddela att de italienska offentliga hälsoinrättningar som i nuläget jobbar intensivt med att vårda de smittade av viruset som orsakar COVID-19, gör så med effektivitet, professionalitet och maximal hängivenhet. Det finns i skrivande stund mer än 5000 intensivvårdplatser, och det finns tusentals platser som kan iordningsställas vid behov. I dagsläget, behöver bara 10% av de smittade vårdas på intensivavdelningen, med en täckningsgrad av 6% av de tillgängliga platserna. Ingen har hittils ifrågasatt det italienska nationella sjukvårdsystemet i bekämpningen av COVID-19. Både WHO och den Europeiska Unionen har alltid, även genom ECDC-institutet i Stockholm, visat fullt stöd för Italiens agerande. Det har inte påvisats fall där vård har nekats de smittade eller de allvarligt sjuka. I Italien finns, dessutom, en omfattande struktur av privata sjukhus och kliniker beredda att rycka in för att erbjuda stöd till det nationella sjukvårdsystemet.
Bekämpningen av smittspridningen som kan leda till COVID-19 är inte en fotbollsmatch, där man ser motsatta hejar team som stödjer sitt lag: det handlar om en global och gemensam utmaning för att garantera allas hälsa, där “vinnaren” är de tusentals läkare, sjuksköterskor och anställda i vården som i Italien jobbar dygnet runt, 7 dagar i veckan, i det nationella sjukvårdssystemet som etablerades 1968 och reformerades helt 1978 och som enhälligt uppfattas som en av de bästa i världen. Våra läkare och hela vårdpersonalen förtjänar i dessa tider all respekt och beundran, både i Italien och utomlands.