This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Svenskt födelsebevis

DOKUMENT SOM KRÄVS FÖR ATT REGISTRERA ETT SVENSKT FÖDELSEBEVIS

FÖR EU-MEDBORGARE

 1. ansökningsblankett om födelse och kopia av den sökandes identitetshandling (ej körkort).
 2. originaldokument om födseln med bilagan på italienska (EU-förordning 2016/1191 om offentliga handlingar): detta dokument ska beställas direkt från Skatteverkets folkbokföring och består av ett personbevis om födelse (dokument om födelse) och en bilaga på italienska (OBS alla sidor måste skickas).
  Besök Skatteverkets webbplats för mer information om Tvåspråkiga EU-blanketter: Vanliga önskemål från utländska myndigheter | Skatteverket
 3. de som är folkbokförda i Sverige: också ett personbevis – utdrag ur folkbokföringsregister i minderårigens namn med hans/hennes och föräldrarnas samtliga personuppgifter (inklusive bostadsadress, födelseort och civilstånd), som ska beställas från Skatteverket (ej nedladdningsbart).

FÖR ICKE EU-MEDBORGARE SOM ÄR FOLKBOKFÖRDA I ITALIEN

 1. ansökningsblankett om födelse och kopia av den sökandes identitetshandling (ej körkort).
 2. ett födelsebevis för ej-folkbokförda i Sverige ”Barns födelse – Registerutdrag” i original, på svenska, undertecknat och stämplat av Skatteverkets tjänsteman. Beviset måste vara försett med en apostille som ska begäras av en svensk Notarius Publicus och med en italiensk översättning av en auktoriserad svensk översättare (se listan på Startsida – Kammarkollegiet). Kontakta konsulatet för betalning av legaliseringen av översättarens signatur.

Anmärkningar:

 1. om föräldrarna var gifta innan födseln och äktenskapet ägde rum utomlands, måste det utländska vigselbeviset först registreras i Italien.
 2. om föräldrarna inte var gifta vid tidpunkten för födseln (naturlig filiation) krävs också dokumentet “erkännande/bekräftelse av faderskap” som begärs direkt av socialtjänsten i den svenska kommunen där faderskapet erkändes. En vidimerad kopia måste begäras och dokumentet måste vara på svenska, undertecknat och stämplat av kommunens tjänsteman/handläggare. Ej-folkbokföra i Sverige ska kontakta konsulatet. Skatteverket erbjuder en digital faderskaps-/föräldrabekräftelse för födelse som skett efter den 1 januari 2022. Denna bekräftelse ska göras inom 14 dagar efter förlossningen. Se Skatteverkets hemsida för mer information. Skatteverket ger ut dokumentet “Föräldraskap bevis”: detta dokument måste begäras från Skatteverket vederbörligen undertecknat och stämplat av en av deras tjänstemän.
  I alla andra fall gäller förfarandet för erkännande av faderskap/föräldraskap genom Socialnämnden vid den svenska hemkommunen.
 3. registrering i A.I.R.E kommer att göras ex officio för barn till italienska medborgare som är folkbokförda i Sverige. I fall den italienska föräldern är inte folkbokförd i Sverige ska barnets registrering i AIRE begäras när barnet är folkbokfört i Sverige hos den utländska föräldern.
 4. för vuxna (över 18 år): registrering av födelsebevis innebär en utredning för erkännande av italienskt medborgarskap. Kontakta konsulatet för information och priser.
 5. tilldelning av efternamnet:
  – vid dubbelt medborgarskap gäller det som är registrerat hos Skatteverket; man kan också välja endast faderns efternamn enligt italiensk lag, i vilket fall båda föräldrarna måste lämna in “begäran om tilldelning av faderns efternamn”, vederbörligen ifylld och undertecknad och med en kopia av respektive identitetshandling (ej körkort).
  – om föräldrarna innehar endast det italienska medborgarskapet är det dubbla efternamnet tillåtet om det första är faderns efternamn och det andra är moderns efternamn i denna ordning.
 6. När det gäller par av samma kön krävs dokumentet ”bekräftelse av föräldraskap” som utfärdas av kommunens socialtjänst.
 7. de dokument om civilstånd som innehåller personliga uppgifter som inte övernstämmer med dem registrerade i Italien kommer inte att kunna behandlas. Ändring av namn/efternamn i Sverige godkänns inte automatiskt i Italien. Italienska medborgare hänvisas till informationer om ändring av för- eller efternamn i menyn till vänster.

 

MODULO RICHIESTA TRASCRIZIONE DI NASCITA

MODULO ATTRIBUZIONE COGNOME PATERNO