This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Svenskt äktenskap

DOKUMENT SOM KRÄVS FÖR ATT REGISTRERA ETT SVENSKT ÄKTENSKAP

FÖR EU-MEDBORGARE

1) ansökningsblankett om äktenskap och kopia av den sökandes och makens/makans identitetshandling (ej körkort).
2) originaldokument om äktenskap med bilagan på italienska (EU-förordning 2016/1191 om offentliga handlingar): detta dokument ska beställas direkt från Skatteverkets folkbokföring och består av ett personbevis om äktenskap (dokument om äktenskap) och en bilaga på italienska (OBS alla sidor moste skickas).
Besök Skatteverkets webbplats för mer information om Tvåspråkiga EU-blanketter : Vanliga önskemål från utländska myndigheter | Skatteverket
3) de som är folkbokförda i Sverige: ett personbevis – utdrag ur folkbokföringsregister i den sökandes namn med hans/hennes och makens/makans samtliga personuppgifter (inklusive bostadsadress, födelseort och civilstånd).
4) en vanlig fotokopia av vigselbeviset utfärdat av ceremoniförrätaren.

FÖR ICKE EU-MEDBORGARE SOM ÄR FOLKBOKFÖRDA I ITALIEN

1) ansökningsblankett om äktenskap och kopia av den sökandens och makens/makans identitetshandling (ej körkort).
2) ett intyg om äktenskap för icke folkbokförda medborgare i Sverige utfärdat av Skatteverket i original, på svenska, undertecknat och stämplat av Skatteverkets tjänsteman. Intyget måste vara försett med en apostille som ska begäras av en svensk Notarius Publicus och med en italiensk översättning av en auktoriserad svensk översättare (se listan på Startsida – Kammarkollegiet). Kontakta konsulatet för betalning av legaliseringen av översättarens signatur.

NOTERA:

1) Svenskt könsneutralt äktenskap mellan personer av samma kön kommer att registreras i Italien som registrerat partnerskap enligt gällande italiensk lag.
2) de dokument om civilstånd som innehåller personliga uppgifter som inte övernstämmer med dem registrerade i Italien kommer inte att kunna behandlas. Ändring av namn/efternamn i Sverige godkänns inte automatiskt i Italien. Italienska medborgare hänvisas till informationer om ändring av för- eller efternamn i menyn till vänster.

MODULO RICHIESTA TRASCRIZIONE ATTO DI MATRIMONIO