This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Svenkst dödsfall

FÖR EU-MEDBORGARE

  1. originaldokument om dödsfall med bilagan på italienska (EU-förordning 2016/1191 om offentliga handlingar): detta dokument ska beställas direkt från Skatteverkets folkbokföring och består av ett personbevis om dödsfall (dokument om dödsfall) och en bilaga på italienska (OBS alla sidor måste skickas).
    Besök Skatteverkets webbplats för mer information om Tvåspråkiga EU-blanketter: Vanliga önskemål från utländska myndigheter | Skatteverket
  2. en vanlig fotokopia av dödsbeviset som ska begäras från Skatteverket.
  3. en medföljande anteckning med namn och efternamn, adress, telefon och mejladress för eventuella meddelanden.
  4. för en icke folkbokförd medborgare i Sverige: ange i anteckningen i vilken kommun i Italien dödsintyget kommer att registreras.

FÖR ICKE EU-MEDBORGARE SOM ÄR FOLKBOKFÖRDA I ITALIEN

Vänligen kontakta Konsulatet.