This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Transport till Italien av kista – urnan

För transport av kista till Italien ska följande dokumentation tas fram:

1. Ansökningsförmulär (Kistan Blankett) som ska fyllas i och signeras av en sökande släkting, enligt gällande italiensk lag;

2. Dödsbevis och Dödsorsaksintyg i original som ska begäras ut av Socialstyrelsen, socialstyrelsen.se, med stämpel och underskrift av själva myndigheten som utfärdar intyget. ENDAST MEDBORGARE MED DUBBEL MEDBORGARSKAP (ITALIENSK OCH SVENSK) ELLER UTLÄNDSKA MEDBORGARE ska även lämna in Dokument om dödsfall med italiensk bilaga vilket begärs av Skatteverket (www.skatteverket.se – tel 0771-567 567).

3. Smittorisk-/sanitetsintyg

 4. Balsameringsintyg

5. Plomberingsintyg

 Hela dokumentationen ska lämnas i original till vår Cancelleria Consolare för att få de konsulära sigillerna och redigering av passersedel för kistan. Man behöver boka ett möte som kan bekräftas endast efter det att vi har fått tillåtelsen från de italienska kommunala myndigheterna att föra in kistan i italienskt territorium.

Det är därför viktigt att så snart som möjligt meddela namn, adress och kontaktuppgifterna till begravningsplatsen där kistan ska gravsättas, genom att skicka ett mail till den konsulära myndigheten till följande adress: stoccolma.consolare@esteri.it.

Dagen för mötet ska de förutsedda konsulära tarifferna betalas.

OBS:

Den Svenska Begravningsbyrån som har ansvaret för transporten ska även skaffa en Laissez-Passer för stoftet, vilket begärs ut av de svenska myndigheterna (en kopia behåller de medan original följer med stoftet under transporten). Denna behöver inte översätta till italienskas.

Dagen för mötet ska de förutsedda konsulära tarifferna betalas.

 

 

För transport av urna till Italien ska följande dokumentation tas fram:

1. Ansökningsförmulär (Urnan Blankett) som ska fyllas i och signeras av en sökande anhörig, enligt gällande italiensk lag;

2. Dödsbevis och Dödsorsaksintyg i original som ska begäras ut av Socialstyrelsen, socialstyrelsen.se, med stämpel och underskrift av själva myndigheten som utfärdar intyget.

ENDAST MEDBORGARE MED DUBBEL MEDBORGARSKAP (ITALIENSK OCH SVENSK) ELLER UTLÄNDSKA MEDBORGARE ska även lämna in Dokument om dödsfall med italiensk bilaga vilket begärs ut från Skatteverket (www.skatteverket.se – tel 0771-567 567).

 3. Kremeringsintyg i original, utfärdas av Krematoriet, med stämpel och underskrift.

Hela dokumentationen ska vara översatt från svenska till italienska, översättningen ska av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare utföra (www.kammarkollegiet.se), utom dokument om dödsfall med italiensk bilaga (då det redan är översatt) vilket endast gäller utlänningar och personer med dubbelt medborgarskap.

 Hela dokumentationen ska lämnas i original till vår Cancelleria Consolare för att få de konsulära sigillerna och redigering av passersedel för askan efter den avlidne. Man behöver boka ett möte som kan bekräftas endast efter det att vi har fått tillåtelsen från de italienska kommunala myndigheterna att föra in urnan i italienskt territorium.

Det är därför viktigt att så snart som möjligt meddela namn , adress och kontaktuppgifterna till begravningsplatsen där urnan ska gravsättas, genom att skicka ett mail till den konsulära myndigheten till följande adress: stoccolma.consolare@esteri.it.

Dagen för mötet ska de förutsedda konsulära tarifferna betalas.